AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-toc

From Studia Informatyczne

Spis treści

 1. Aplikacje WWW
 2. Plan wykładu
 3. Infrastruktura aplikacji WWW
 4. Infrastruktura aplikacji WWW dla platform .NET i Java EE
 5. ASP.NET i Web Forms
 6. Problem stanu interfejsu – formularz HTML (1/2)
 7. Problem stanu interfejsu – formularz HTML (2/2)
 8. Web Forms: stanowy interfejs (1/3)
 9. Web Forms: stanowy interfejs (2/3)
 10. Web Forms: stanowy interfejs (3/3)
 11. Stan interfejsu ASP.NET: View State
 12. View State dla dynamicznej zawartości list wyboru
 13. Mechanizm Auto Post Back
 14. Auto Post Back dla listy rozwijanej
 15. Walidacja danych w ASP.NET
 16. Walidacja danych w ASP.NET - Przykład
 17. Bezpieczeństwo w ASP.NET
 18. Nawigacja w aplikacjach ASP.NET
 19. Nawigacja w ASP.NET - Przykład
 20. Deklaratywna nawigacja oparta o mapę serwisu i kontrolki nawigacyjne
 21. Internacjonalizacja aplikacji ASP.NET
 22. Architektura Model-View-Controller (MVC)
 23. MVC w aplikacjach Java EE
 24. JSP Model 2
 25. Apache Struts
 26. Struts jako infrastruktura aplikacji WWW
 27. Architektura aplikacji Struts
 28. Kontroler Struts – ActionServlet
 29. Klasy akcji - Action
 30. Komponenty Form Bean - ActionForm
 31. Plik konfiguracyjny struts-config.xml
 32. Struts: przykład aplikacji (1/6)
 33. Struts: przykład aplikacji (2/6)
 34. Struts: przykład aplikacji (3/6)
 35. Struts: przykład aplikacji (4/6)
 36. Struts: przykład aplikacji (5/6)
 37. Struts: przykład aplikacji (6/6)
 38. Walidacja danych w Struts
 39. Przykład walidacji metodą validate()
 40. Stanowy formularz w Struts
 41. Podsumowanie
 42. Materiały dodatkowe