AWWW-1st3.6-w09.tresc-1.0-Slajd2

From Studia Informatyczne

Plan wykładu

Plan wykładu


Celem wykładu jest przedstawienie mechanizmów dostępu do baz danych w najpopularniejszych technologiach do tworzenia aplikacji WWW: Java EE, ASP.NET i PHP. W kontekście technologii Java EE przedstawione będą podstawy JDBC (dla przypomnienia i kompletności wykładu), charakterystyczny dla aplikacji Java EE mechanizm uzyskiwania połączeń z bazą danych poprzez źródła danych oraz wprowadzenie do technologii odwzorowania obiektowo-relacyjnego (O/RM) i standardu Java Persistence. Technologie O/RM i Java Persistence oraz zaawansowane mechanizmy transakcyjne dla platformy Java EE będą szczegółowo omówione w ramach wykładów z przedmiotu „Zaawansowane aplikacje internetowe”.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>